Z naszej galerii

Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy - Aktualności

zobacz wszystkie aktualności »

Galeria - ostatnio dodane zdjęcia

zobacz wszystkie zdjęcia »


O Nas


Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy zostało założone dn. 31 stycznia 2008 roku
Celem Stowarzyszenia jest poprawa i ochrona biologicznej kondycji wód rzeki Białej Przemszy, rozwój i utrzymanie rodzimej populacji ryb łososiowatych (pstrąg potokowy) w wodach jej dorzecza oraz prowadzenie działalności ekologicznej ukierunkowanej na przywrócenie dawnych walorów przyrodniczych doliny Białej Przemszy.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

1) przeciwdziałanie lokalnym zanieczyszczeniom wody oraz jej otoczenia, 

2) przeciwdziałanie nieuzasadnionym próbom regulacji rzek i potoków, 

3) przeciwdziałanie innym pracom prowadzonym w dolinie Białej Przemszy i jej dopływach niszczącym walory przyrodnicze rzeki i zagrażającym realizacji pozostałych celów Stowarzyszenia, 

4) stworzenie i utrzymanie naturalnej populacji pstrąga potokowego w wodach dorzecza Białej Przemszy głównie poprzez budowę i ochronę tarlisk, kanałów inkubacyjno – tarłowych oraz inkubatorów, 

5) działanie w kierunku zachowania i przywracania ginących, zagrożonych gatunków fauny i flory w dorzeczu, 

6) nawiązywanie i rozwijanie współpracy z innymi Towarzystwami, organizacjami wędkarskimi i ekologicznymi w kraju i za granica, 

7) prowadzenie i popieranie działalności publicystycznej i wydawniczej, mającej na celu upowszechnienie wiedzy ekologicznej, wędkarskiej, turystycznej i historycznej o dorzeczu Białej Przemszy, 

8) tworzenie warunków do kompleksowych badań naukowych służących realizacji założonych celów, 

9) popularyzowanie idei i działalności Stowarzyszenia, 

10) podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacja celów Stowarzyszenia.

Wszystkie informacje o stowarzyszeniu znaleźć można na www.bialaprzemsza.pl

Społeczność klubu - ostatnio zapisani

 

zobacz całą społeczność »

Kalendarium

Brak wpisów w kalendarium.